Connectez-vous S'inscrire
TapTapMag.com

Radio Lumiere youn nan radio afilye avek VOA di li pap pase emisyon sou dwa "Homosexuel"


Notez
7 Juillet 2015

Li note sa ke radio lumiere youn nan radio ki afilye VOA (Voice of America) di kle ou dlo kok ke li pap pase emisyon sou dwa LGBT (Lesbiennes, Gay, Bi-sexuel et transgenre) paske sa pa antre nan pensip bib la.Depi kèk jou gen yon emisyon espesyal Anbasad Ameriken ak VOA te anonse pou pale sou koze LGBT yo. Radio Lumière se youn nan afilye VOA nan Pòtoprens. Nou pase de (2) nan twa (3) emisyon nouvèl li genyen nan jounen an. Youn a 7è 30 nan maten ak yon lòt a midi edmi aprè Priyè midi. Nan week-end nou pa pase OKENN emisyon VOA. Sa vle di nou pat janm gen abitid pase VOA nan samdi ni dimanch. Relasyon Radio Lumière ak VOA gen plis pase vennsenkan (25 ans). Nou se premye afilye VOA nan peyi d'Ayiti. Donk se yon relasyon ki la lontan.

Radio Lumière se yon radyo ki koube anba prensip Bib la di sou koze omoseksyèl (1 cor 6: 9-10). Nou ap propaje sa la bib di depi plis pase 56 zan (Lev 20:13). Radio Lumière toujou kanpe kont sak mal e se pa jodia sa ta chanje.

Gen anpil moun kap itilize rezo sosyal yo pou propaje tout kalte pawòl sou entansyon nou. VOA se propriye Gouvènman Ameriken, nou pa gen pou di yo sa pou yo fè. Men nou pap JANM kite yon bagay ki pa kadre ak filozofi nou ak sa bib la di PASE sou ond nou non plis. Menm jan nou koupe legliz ki itilize ond nou pou fè propagann lè gen sèvis yo kap pase. Se menm jan nap koupe tout lòt pawòl oubyen emisyon VOA oubyen nenpòt lòt moun ki pa kadre ak sa nap di depi 56 zan.

Nou swete nòt sa ap kapab pataje sou tout forum sou tout rezo soyal yo pou mete yon bout ak move pawòl moun move lentansyon ap simaye!

Radio Lumière se zouti BonDye bay Pèp Ayisyen an pou klere chimenl.

BonDye beni w!AUSSI Sur TapTap Magazine
< >

PublicitéFacebook

Publicité